با توجه به تغییر ساعت برخی تلفن های همراه و سامانه ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نکاتی را اعلام کرد.

ادامه خبر