در چند روز پایانی سال، بسیاری از خودپردازهای بانکی از اسکناس خالی بودند و اغلب شعب بانک های دولتی و خصوصی هم در پاسخ به مطالبه ...

ادامه خبر