فولکس واگن می گوید ID.2 را با الهام از مدل های محبوب کارخانه نظیر گلف و پولو طراحی کرده است. در طراحی ظاهر ماشین نوآوری چندانی دیده ...

ادامه خبر