درآمد حاصل از نفت و گاز رکن اصلی منبع مالی دولت روسیه را تشکیل می دهند. برای مدتی طولانی، این درآمدها حباب بالایی ایجاد کردند، اما اکنون ...

ادامه خبر