در حالی که دو روز از آغاز ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی می گذرد، اما به دلیل اختلالات سامانه، بسیاری از متقاضیان هنوز ...

ادامه خبر