رئیس شورای شورای شهر تهران تاکید کرد که کاندیداتوریش در انتخابات آتی ریاست جمهوری همچنان پابرجاست.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به کاندیداتوری خود در انتخابات خرداد92، تاکید کرد: کاندیداتوری ام برای انتخابات آتی ریاست جمهوری پابرجاست.وی در پاسخ به سؤالی درباره دیدارهای سیاسی با اعضای گروه ها و ائتلاف های انتخاباتی تصریح کرد: اگر دیدارهایی با این گروه ها بوده، رسمی و سیاسی نبوده است.