اسامی شعب مجاز فروش سکه در شهر تهران / کمی صبر کنید تا عکس زیر بارگزاری شود :