شورای رقابت در دستورالعمل جدید قیمت گذاری که امروز منتشر کرده است با تأکید بر وضعیت انحصاری بازار خودروهای سواری در کشور اعلام کرده ...

ادامه خبر