معاون وزیر نیرو از نصب پنل های خورشیدی برای 550 هزار خانواده در سراسر کشور در قالب طرح ملی جهاد روشنایی خبر داد.

ادامه خبر