از آنجا که سکه های عرضه شده در بورس کالا بدون وکیوم تحویل داده می شوند، این سوال برای خریداران مطرح شده است که سکه وکیوم دار و بدون وکیوم ...

ادامه خبر