انتشار تصویری از محمود خاوری، یکی از عوامل اصلی اختلاس ۳هزار میلیاردی که به کانادا فرار کرده، بر دیوار موزه بانک ملی ایران واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است.

ادامه خبر