یک کارشناس انرژی اظهار داشت: فروش نفت ما با حذف پرچم پاناما به بن بست نمی رسد، کشتی های ما مدت زمان طولانی است که به انحای مختلف ...

ادامه خبر