کمیسیون صنایع مجلس با واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال به کشور موافقت کرد.

ادامه خبر