پس از اینکه یک ژنرال آمریکایی در یادداشتی هشدار داد که ایالات متحده در دو سال آینده با چین وارد جنگ خواهد شد، یکی از جمهوری خواهان ارشد کنگره ...

ادامه خبر