ایران در سال 2012 میلادی عنوان هشتمین خودروساز بزرگ قاره آسیا را بدست آورد.

براساس تازه ترین آمار انجمن جهانی خودروسازان ایران در سال 2012 با تولید 989 هزار و 110 دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری ضمن کسب جایگاه هجدهمی جهان در رده هشتم بزرگترین خودروسازان آسیا نیز قرار گرفت.چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، تایلند، ترکیه و اندونزی هفت خودروساز بزرگ قاره آسیا در سال 2012 بودند و ایران نیز هشتم شد. همچنین مالزی، تایوان و ازبکستان نیز رده های نهم تا یازدهم بزرگترین خودروسازان قاره کهن را بدست آوردند.

در سال قبل تولید در کره جنوبی، ترکیه، ایران، تایوان و ازبکستان با کاهش مواجه شد و تولید در سایر کشورهای قاره آسیا با افزایش یافت. در این بین بیشترین کاهش تولید مربوط به ایران با 40 درصد و بیشترین رشد تولید مربوط به تایلند به میزان 70.3 درصد بود.ایران در سال 2011 با تولید یک میلیون و 648 هزار و 505 دستگاه انواع خودرو عنوان پنجمین خودروساز بزرگ آسیا را کسب کرده بود.تولید جهانی خودرو در سال 2012 با افزایش 5.3 درصدی نسبت به سال 2011 بالغ بر 84 میلیون و 141 هزار و 209 دستگاه شد.