بررسی روش جدید عرضه اولیه یکی از جذابیت های بازار سرمایه محسوب می شود. بسیاری از افرادی که در سال های 98 و 99 به طمع گرفتن سودهای شیرین به ...

ادامه خبر