متوسط مبلغ رهن کامل برای اجاره واحدهای مسکونی در کلان شهرهای کشور به مترمربعی بیش از 2 میلیون تومان رسیده است. بررسی   ها و تحقیقات میدانی ...

ادامه خبر