پارس جنوبی یک مخزن مشترک بین ایران و قطر است که هر کدام از طرفین بتوانند برداشت می کنند، البته یک معاهده بین المللی هم دارد که باید وارد ...

ادامه خبر