اگر رکود در بازار مسکن حاکم باشد و قیمت ها هم به شدت نجومی باشد باز هم مشتریانی هستند که...

ادامه خبر