سامانه هوشمند سوخت از ابتدای سال ۱۳۸۶ در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، فعالیت...

ادامه خبر