مسکو به اتحادیه اروپا و هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت در مورد سقف تعیین شده برای قیمت نفت روسیه هشدار داده و گفته است به کشورهایی ...

ادامه خبر