شب 26 نوامبر سال 2008، گوتام آدانی دهمین مرد ثروتمند هند در آن زمان، در حال صرف شام در رستورانی در هتل مجلل تاج محل مومبای بود که افراد ...

ادامه خبر