طبق هشدار گزارش جدیدی، به دلیل برقراری قرنطینه کرونا و اعتراض ها در چین ممکن است خریدن آیفون 14 پرو و پرومکس جدید اپل مشکل باشد.

ادامه خبر