براساس گزارش های موجود و بررسی روند کلی بازار آهن و فولاد می توان اینگونه برداشت کرد که قیمت اهن الات درحال حاضر در کمترین میزان ...

ادامه خبر