اولین پیامک یا اس ام اس، سوم دسامبر سال ۱۹۹۲ با عبارت "کریسمس مبارک" ارسال شد. ظاهرا ایده...

ادامه خبر