قطر در حالی برای افزایش سهم خود در بازار ال ان جی گام برمی دارد که همه تولید ال ان جی این کشور از میدان مشترک پارس جنوبی است.

ادامه خبر