امید به برداشته شدن محدودیت های کرونایی در چین که تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ دنیا را افزایش می دهد، باعث افزایش قیمت نفت در اولین ساعات ...

ادامه خبر