هواپیمای مسافربری C919 ساخت چین، مجوز تولید انبوه و استفاده در خط هوایی این کشور را دریافت کرد.

ادامه خبر