تقریبا 6 ماه از سرقت صندوق امانات بانک ملی گذشته اما هنوز اموال مالباختگان به طور کامل به صاحبانش برنگشته است که علت این موضوع زمان بر بودن ...

ادامه خبر