رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه دو سال از واردات 15 هزار دستگاه کامیون و کشنده می گذرد اما این خودروها هنوز شماره گذاری ...

ادامه خبر