رسالت روزنامه نزدیک به قالیباف در مطلبی به دولت حسن روحانی حمله کرد.

ادامه خبر