در حال حاضر سقف تسهیلات پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان های استان تهران 300 میلیون تومان است که با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی ...

ادامه خبر