در روز تعداد بیشتری از خودروسازان برای ورود به بورس کالا جهت عرضه محصولاتشان اقدام می کنند. ظرفیت قانونی بورس کالا و استفاده از امکانات و ...

ادامه خبر