در حالی در مرحله قبلی فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو، متقاضیان شرکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده دچار مشکل شده بودند که ...

ادامه خبر