عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران  املاک گفت: در این فصل از سال با کمبود عرضه مواجه هستیم و نه تنها در این مدت ساخت و ساز افزایش پیدا نکرده بلکه ...

ادامه خبر