تولید خودرو در کارخانهٔ سابق رنو در روسیه از سرگرفته شده است. کارخانهٔ رنو پس از حملهٔ روسیه به اوکراین تعطیل شد و پس از آن در اختیار دولت روسیه ...

ادامه خبر