کاهش قیمت مرغ به پایین تر از نرخ مصوب اگرچه رضایت مصرف کننده را به دنبال داشته اما با هشدار تولیدکنندگان مواجه شده است، دلیل این افت ...

ادامه خبر