تعرفه  پستی در سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد و در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و اکنون نیز مدیرعامل پست برای سال ۹۲، رشد ۱۲ درصدی را برای تعرفه پیش بینی می کند.

شرکت پست در دو سال گذشته دو بار افزایش تعرفه پستی را تجربه کرده است.اکنون و در آخرین روزهای سال 91، مطابق روال همیشگی، با بسته شدن صورت های مالی در 29 اسفندماه، شرکت ها خود را برای حسابرسی یک سال فعالیت آماده می کنند. محمدحسن کرباسیان در گفت وگو باخبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت یک سال کاری، پیشنهاد شرکت  پست برای افزایش تعرفه ها در سال 92 چه میزان است، گفت: پیشنهاد تعرفه سال 92 براساس صورت های حسابرسی شده سال 91 خواهد بود. مدیرعامل شرکت پست افزود: احتمالا پیشنهاد تعرفه سال آینده همراه با اعداد و ارقام هزینه ها و درآمدها در اردیبهشت 92 به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال می شود که کمیسیون در مورد تعرفه خدمات پایه سخت گیر و حساس تر از تعرفه خدمات ویژه و لوکس است. وی ادامه داد: پیش بینی ما برای تعرفه های سال 92 رشد 12 تا 13 درصدی است.