بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان در واکنش به ممنوعیت ایجاد شده از سوی فیفا در خصوص بستن بازوبند حاوی پیام های خاص و هم چنین پیش از آن کشته شدن ...

ادامه خبر