بعدازظهر روز گذشته، در پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف درگیری های میان برخی از طیف های دانشجویان به وجود آمد. در این تجمع که گفته می شود بخاطر فراخوان ماجرای مهاباد بوده است روز گذشته اول آذر ماه در دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. جمعیت دانشجویان معترض بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بود.

ادامه خبر