مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف کننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده که قیمت مسکن...

ادامه خبر