قیمت طلا امروز دوشنبه، 24 اکتبر ثابت بود و در جلسه قبل 1.8 درصد افزایش یافت زیرا به اتخاذ سیاست تهاجمی کمتر فدرال رزرو در اواخر سال برای ...

ادامه خبر