گروه اقتصادی: تمهیدات جدید دولت و خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو در بازار و آغاز پیش فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت برخی از طرح ها، سبب شده تا افرادی که در ماههای گذشته اقدام به خرید خودرو برای کسب سود در بازار کرده بودند، خودروهای خود را برای فروش به بازار عرضه کرده و در بازارهای پرسودتری سرمایه گذاری کنند.به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که بازار خودرو علیرغم تمامی تلاطم هایی که در یکی دو ماه گذشته تجربه کرده، رو به آرامش گذاشته است. دولت از یک سو خودروسازان را موظف کرده است که بازار را کنترل کنند و از سوی دیگر، خودروسازان نیز با افزایش شیفت های کاری خود تلاش دارند که عرضه را به بازار افزایش داده و علاوه بر اینکه حاشیه سود خوبی را برای خود نگه دارند، بخشی از تعهدات خود برای کاهش قیمت خودروهای تولیدی خود را با افزایش عرضه جبران کنند.

از سوی دیگر، عامل دیگری که در بازار سبب شده تا در روزهای گذشته، قیمت رو به کاهش گذارد و عطش خرید خودرو در بازار کم شود، موضوع خروج دلالان از بازار است؛ به این معنا که دلالانی که بازار خودرو را برای کسب سود بیشتر مناسب دیده بودند و به آن وارد شده بودند، اکنون با تصمیمات جدید دولت و تلاش برای کاهش قیمت، تداوم حضور خود در این بازار را به خطرناک دیدند و احساس کردند که شاید اگر بیش از این در بازار خودرو باقی بمانند، حتما متضرر خواهند شد و علاوه بر اینکه سودی به دست نخواهند آورد، حتی قیمتی را نیز که برای خرید خودرو و سرمایه گذاری بر روی آن در بازار انجام داده بودند را نیز دیگر به دست نخواهند آورد.البته شاید موج جدید ارزانی خودرو هنوز هم به بازار نرسیده باشد، چراکه قرار است که خودروسازان در ظرف یکی دو هفته آینده، قیمتهای کاهش یافته رسمی را اعلام کنند؛ بنابراین تاکنون اگر تلاطم بازار خودرو از بین رفته است و از سوی دیگر، قیمتها رو به کاهش نهاده است، دلیل اصلی یک حرکت خودجوش در بازار و در مواردی پیشی گرفتن عرضه به تقاضا باشد.

این در شرایطی است که هر ساله، با نزدیک شدن به ایام نوروز و البته در ماه بهمن، تقاضا برای خرید خودرو در ایران بالا می رفت اما این تقاضا به گونه ای نبود که بازار را در حد قیمتهای چند ده میلیون تومانی تکان دهد و شرایط را برای ورود تمامی اقشار سخت کند؛ اما امسال به دلیل حضور پررنگ دلالان در بازار این اتفاق رخ داد.از سوی دیگر، آغاز پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت برخی از طرحها و نیز طرحهایی همچون پذیره نویسی بانکها و غیره سبب شده است که سرمایه های دلالی از بازار خودرو بیرون کشیده شود و بر این اساس، پیش بینی می شود که در روزهای آینده حتی قیمت خودو از ارقام فعلی نیز بیشتر کاهش یابد.نکته حائز اهمیت در روزهای گذشته اقدام بی سابقه خودروسازان برای ارایه آنالیز قیمتی خود به بازار بود، این در حالی است که همواره این آنالیز قیمتی به عنوان یک کاغذ محرمانه میان خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دست به دست می شد و مردم از آن اطلاعی نداشتند، اما گویا بازار خودرو با این تکلیف دولت به خودروسازان در حال رفتن به سمت آرامش دائمی است.

در این میان، البته گمانه زنی هایی نیز در رابطه با میزان کاهش قیمت خودرو در بازار به چشم می خورد، برخی می گویند که قیمت در بازار 5 تا 7 درصد در انواع مختلف خودرو کاهش خواهد یافت و برخی دیگر می گویند که این کاهش قیمت حتی تا 20 درصد هم در برخی از انواع خودرو خواهد رسید.به هرحال، باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده، خودروسازان چه میزان تلاش دارند که قیمت رسمی کارخانه ای را کاهش دهند و بازار چه واکنشی به این کاهش قیمت نشان خواهد داد، اما میزان هرچه باشد، به طور قطع شرایط بهتری را از وضعیت فعلی رقم خواهد زد.