سبد مصرف پایین ترین دهک 60 درصد نسبت به پارسال گران شده؛ این رقم برای بالاترین دهک 44 درصد بوده است.‏

ادامه خبر