بریتیش پترولیوم، ایران را چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در دنیا معرفی کرده است. کدام بخش ها در کشور گاز بیشتری مصرف می کنند؟

ادامه خبر