قیمت گران  ترین و ارزان ترین ملک مسکونی فروخته شده در زمستان سال 1400 در کشور اعلام شد .

ادامه خبر