فیلتر شدن واتساپ و اینستاگرام بحث استفاده از پلتفرم های داخلی را دوباره تازه کرده، اما با توجه به تجربه های گذشته؛ کاربران به پلتفرم های بومی اطمینان ندارند.

ادامه خبر