در ابتدای پاییز برای جمع آوری لوازم سرمایشی از قبیل کولر های آبی و گازی، دانستن برخی نکات ضروری است که در این مطلب به آن ها خواهیم پرداخت.

ادامه خبر