مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زنجان گفت: سهمیه 60 لیتری بنزین کاهش پیدا نکرده است و دوباره محدودیت 30 لیتری از مهرماه برداشته خواهد شد.

ادامه خبر