جدیدترین قیمت سیمان تیپ 2 (پاکت 50 کیلویی) برخی از کارخانجات تولیدی کشور در تاریخ دوشنبه 4 مهرماه 1401 اطلاع رسانی شد.

ادامه خبر